Ciklider.se

Mylochromis incola

Trewavas, 1935
Mylochromis incola Foto: Niclas Olausson
Mylochromis incola, ung hane.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderHaplochromis-gruppen

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Mylochromis sammanssatt av grekiskans mylo och chromis som betyder kvarn och färg/färgglad. Incola är latin och betyder invånare.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis incola, Haplochromis golden mola.

Storlek

Hanen bli normalt omkring 15 centimeter. I akvarium kan den i undantagsfall upp mot 20 centimeter. Honan mellan 10 och 14 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av insekter och och små kräftdjur som söks bland växter och i bottensedimentet. I akvarium accepteras de flesta foder. Räkmix är ett utmärkt basfoder, även artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör inredas för att påminna om artens naturliga levnadsmiljö. Fin sand som bottenmaterial, planterat med Vallisneria och öppet simutrymme. Det ska ochså finnas stenar och grottor som bildar gömställen.

Biotop

Arten hittas främst vid sandbottnar beväxta med Vallisneria på relativt grunt vatten, oftast på djup mellan 10 och 20 meter. Ses ofta i stora grupper.

Lek

Leken sker i övergångszonen där hanen gräver en lekgrop intill en sten eller klippa. Honan ruvar omkring 21 dagar.

Utbredning

Förekommer över hela Malawisjön.

Övrigt

Mylochromis incola är en relativt lugn och fredlig art. Den hålls bäst i en mindre grupp med en hane och några honor. Finns det utrymme i akvariet kan den hållas tillsammans med andra arter med ett liknande temperament och storlek.
Mylochromis incola, hane.
Foto: Fredik Ingerstad

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia