Ciklider.se

Neolamprologus splendens

Brichard, 1989
Neolamprologus splendens Foto: Fredrik Rollén
Neolamprologus splendens.
Foto: Fredrik Rollén

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Splendens från latinets splendor som betyder lyster, vilket syftar på artens glansiga blågröna fjäll.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus splendens, Neolamprologus helianthus.

Storlek

Blir upp till 8 centimeter, det finns ingen tydlig storleksskillnad mellan könen.

Foder

I naturen lever den främst av zooplankton och ryggradslösa djur.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 150 liter inrett med grottor.

Biotop

Lever i klippbiotoper.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Normalt fästs mellan 40 och 60 ägg i grottans tak. Äggen kläcks efter 3-4 dygn och ynglen är frisimmande efter 8-10 dygn. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesöjer skyddet av det yttre reviret.

Utbredning

Arten förekommer över hela sjön där det finns klippkuster.

Övrigt

Neolamprologus splendens skall inte hållas i akvarium tillsammans med andra arter ur brichardi-komplexet* eftersom risken då är stor för korsningar. N. helianthus beksrevs 1997 som en egen art, men är förmodligen en lokal variant av N. splendens.


*=Till brichardi-komplexet räknas Neolamprologus brichardi, N. savoryi, N. falcicula, N. splendens, N. gracilis, N. crassus, N. pulcher.
Neolamprologus splendens.
Foto: Fredrik Rollén

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia