Ciklider.se

Neolamprologus tetracanthus

Boulenger, 1899
Neolamprologus tetracanthus
Neolamprologus tetracanthus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Tetracanthus från latinets tetra och acantha som betyder fyra och taggar.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus tetracanthus, Lamprologus brevianalis, Lamprologus marginatus.

Storlek

Hanen kan bli upp till 20 centimeter, honan mindre.

Foder

Den naturliga födan är olika ryggradslösa djur.

Akvarium

Kan hållas i relativt små akvarier, från 150 liter.

Biotop

Sand- och övergångsbiotoper på grunt vatten.

Lek

Substratruvare.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Neolamprologus tetracanthus är trots sin storlek relativt fredlig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia