Ciklider.se

Neolamprologus signatus

Poll, 1952
Neolamprologus signatus Foto: Michael Persson
Neolamprologus signatus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 6 cm

Minsta akvarievolym: 50 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Signatus är latin och betyder markerad.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus signatus.

Storlek

Blir upp till 6 centimeter, honan oftast något mindre.

Foder

Lever i naturen av små kräftdjur. I akvarium är räkmix ett bra foder, gärna kombinerat med cyclops och artemia.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 50 liter, inrett med fin sandbotten och tomma snäckskal av Neothauma-snäckor eller Vinbärssniglar.

Biotop

Den naturliga levnadsmiljön är dy- eller sandbottnar på djup mellan 30 och 75 meter.

Lek

I sin naturliga miljö sker leken i gångar som grävs i dyiga bottnar där äggen är skyddade. Båda föräldrarna deltar aktivt med att skydda ägg och yngel. Ynglen söker skydd i tomma snäckskal på botten. Normal kullstorlek är 10-20 yngel.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns södra halva.

Övrigt

Neolamprologus signatus är nära besläktad med Neolamprologus. kungweensis Den är starkt revirhävdande och hålls bäst parvis, i ett större akvarium är den ett bra komplement till andra tanganyikaciklider.
Neolamprologus signatus, hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia