Ciklider.se

Neolamprologus sexfasciatus

Trewavas & Poll, 1952
Neolamprologus sexfasciatus
Neolamprologus sexfasciatus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 600 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Sexfasciatus från latinets sex och fasciatus som betyder sex och bandad eller streckad, vilket syftar på artens sex tvärränder.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus sexfasciatus, Golden sexfasciatus, Blue sexfasciatus.

Storlek

Hanen blir upp till 15 centimeter, honan mindre. Det finns tre olika varianter av denna ciklid, en blå ,en guldgul och en gul/vit. Dessutom finns det ett flertal olika geografiska varianter av dessa tre huvudvarianter. Alla varianter har ett svartrandigt tvärgående mönster.

Foder

En fisk- och snigelätare som bäst utfodras med räkmix och mysis.

Akvarium

Bör rymma minst 600 liter.

Biotop

Hittas på grunt vatten i övergångszonen.

Lek

Substratlekare, den blå varianten är hitills aldrig odlad i akvarium.

Utbredning

Förekommer i den södra halvan av Tanganyikasjön mellan Cape Tembwe och Karema.

Övrigt

Neolamprologus sexfasciatus är aggressiv och skall hållas tillsammans med andra liknande ciklider. Håll aldrig mer än ett par i samma akvarium.
Neolamprologus sexfasciatus.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia