Ciklider.se

Neolamprologus savoryi

Poll, 1949
Neolamprologus savoryi Foto: Michael Persson
Neolamprologus savoryi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Savoryi efter Bryan Wyman Savory (1904-1988), tidigare guvenör i Kigoma.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus savoryi, Lamprologus savoryi savoryi, Prinsen av Burundi.

Storlek

En relativt småväxt art som blir upp till 8 centimeter. Skillnaderna mellan könen är små, honorna är något mindre och hanarnas opariga fenor är lite mer utdragna. Den har sex mörkbruna, uppifrån avsmalnande tvärgående ränder på en beige botten, fenorna är grå. Enbart mycket små utseendemässiga skillnader förekommer på de olika geografiska raserna.

Foder

Den naturliga födan består av olika små vatteninsekter och ryggradslösa djur. I akvarium ska den ha liknade foder som till exempel räkmix, cyclops, artemia och flingfoder med bra kvalité.

Akvarium

Kan hållas i små akvarier eftersom den är mycket fredlig, lämplig storlek på akvariet är från 100-liter och uppåt. Akvariet ska vara inrett så att det finns gott om gömställen.

Biotop

Neolamprologus savoryi förekommer i övergångszonen och klippbiotopen där den har nära till skydd. Den hittas ofta på något större djup än de andra arterna i brichardi-komplexet*, mellan 10 och 40 meter.

Lek

Bäst förutsättningar för att lyckas att odla denna art har man om man håller den i ett eget specialakvarium med en hane tillsammans med 2-4 honor. Det är en substratruvare som leker i trånga grottor och ger relativt små kullar, normalt mellan 10 och 25 ägg.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Neolamprologus savoryi hålls företrädelsevis parvis eller i en liten grupp med en hane och ett mindre harem med honor. Om det finns tillräckligt med utrymme (akvarier över 300 liter) kan flera hanar hållas i samma akvarium. Den kan hållas i ett separat artakvarium eller i ett sällskapsakvarium tillsammans med andra mindre aggressiva tanganyikaciklider. Jag har haft den i sällskap med de fredligare arterna av snäckskalslekande ciklider, och de har trivts bra tillsammans. Den ska inte hållas tillsammans med andra arter från brichardi-komplexet*.


*=Till brichardi-komplexet räknas Neolamprologus brichardi, N. savoryi, N. falcicula, N. splendens, N. gracilis, N. crassus, N. pulcher.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia