Ciklider.se

Neolamprologus pulcher

Trewavas & Poll, 1952
Neolamprologus pulcher Foto: Michael Persson
Neolamprologus pulcher, ”Kalambo”.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Pulcher är latin och betyder vacker.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus sp.”daffodil”, Prinsessan av Zambia.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter. Beige grundfärg med gula opariga fenor. Ett antal olika geografiska varianter är kända.

Foder

I naturen lever den främst av plankton och ryggradslösa djur.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 125 liter inrett med grottor.

Biotop

Lever i kippbiotopen på djup runt 10 meter eller djupare.

Lek

Lättlekt substratlekare som leker i grottor. Antalet ägg är normalt mellan 50 och 100 stycken.

Utbredning

Arten har ett osammanhängande utbredningsområde och återfinns mellan Kalila i Tanzania och Cape Chaitika i Zambia i Tanganyikasjöns sydöstra del.

Övrigt

Neolamprologus pulcher skall inte hållas i akvarium tillsammans med andra arter ur brichardi-komplexet* eftersom risken då är stor för korsningar. Den lever i mindre grupper. Den geografiska varianten kallad ”Daffodil” är mycket omtyckt och vanlig i tanganyika-akvarier.


*=Till brichardi-komplexet räknas Neolamprologus brichardi, N. savoryi, N. falcicula, N. splendens, N. gracilis, N. crassus, N. pulcher.
Neolamprologus pulcher.
Foto: Robin Hedström
Neolamprologus pulcher, ”Kalambo”.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia