Ciklider.se

Neolamprologus prochilus

Bailey & Stewart, 1977
Neolamprologus prochilus
Neolamprologus prochilus.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

17 cm
300 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Neo (grek.) = ny + lampros (grek.) = glänsande + logos (grek.) = språk, skrift, syftar färgteckningen. Artnamnet; pro (grek.) = frammåt + chilus (grek.) = läpp.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus prochilus.

Storlek

Hanen blir upp till 17 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och ryggradslösa djur. I akvarium är räkmix med en hög andel räk-/fiskkött ett lämpligt foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper, oftast djupare än 30 meter. Du uppehåller den sig i mörka grottor och håligheter.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i grottor eller klippskrevor. Antalet ägg är normalt omkring 50 stycken.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön, typlokal är Cape Kipimbi.

Övrigt

Neolamprologus prochilus hålls bäst parvis, börja med en mindre grupp och låt dem para ut sig. Kan hållas som sällskap till andra inte allt för små ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia