Ciklider.se

Neolamprologus nigriventris

Büscher, 1992
Neolamprologus nigriventris
Neolamprologus nigriventris.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Nigriventris från latinets nigri och venter som betyder svart och buk, vilket syftar på artens svarta buk.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus nigriventris.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, det är ingen tydlig storleksskillnad mellan könen.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur, men även alger.

Akvarium

Bör rymma minst 200 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i den djupare delen av övergångszonen mellan sandbottnar och sten- /klippbiotop.

Lek

Grottlekande substratruvare som gräver en grotta intill en sten eller klippa. Antalet ägg är normalt mellan 25 och 40. Honan ombesörjer vården av ägg och yngel medan hanen försvarar reviret.

Utbredning

Förekommer endemiskt vid Kiku i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Neolamprologus nigriventris är extremt aggressiv mot artfränder och det är svårt att hålla mer än ett par även om akvariet är stort.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia