Ciklider.se

Neolamprologus modestus

Boulenger, 1898
Neolamprologus modestus Foto: Ad Konings
Neolamprologus modestus vid Kasakalawe.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Modestus är latin och betyder anspråkslös.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus modestus.

Storlek

Blir upp till 13 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur och sniglar som hitas i algmattan på klippor och stenar. Har också observerats stjäla ägg från killifisken Lampricthys tanganicanus.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klipp- /stenbiotoper och sandbottnar.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter, antalet ägg är normalt mellan 50 och 100. Äggen kläcks efter ungefär två dygn och ynglen är frisimmande efter omkring en vecka. Honan ombesörjer vården av ägg och yngel medan hanen försvarar reviret.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns södra del mellan Moliro i Demokratiska Republiken Kongo och Kipili i Tanzania.

Övrigt

Neolamprologus modestus är aggressiv, främst mot artfränder men kan även vara tuff mot andra fiskar.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia