Ciklider.se

Neolamprologus mondabu

Boulenger, 1906
Neolamprologus mondabu Foto: Ad Konings
Neolamprologus mondabu vid Kambwebwe.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus mondabu.

Storlek

Hanar blir upp till 12 centimeter, honorna ofta ett par centimeter mindre. Färgen kan variera mellan popolationer och miljön de lever i, från ljustbeige till gråbrun med gult och blått inslag i fenorna. Det finns inga tydliga könsskillnader förutom den storleksmässiga

Foder

Den naturliga födan består främst av små kräftdjur, insektslarver och sniglar. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet som inte bör vara mindre än 200-liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och stenformationer som bildar gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sandbottnar och sten- och klippmiljöer på grundt vatten.

Lek

Honan gräver en lekgrop i sanden under en sten dit hanen lockas för lek. Äggen som vanligtvis är mellan 200 och 500 fästs i grottas tak. Honan ansvarar för yngelvården i grottan medan hanen skyddar reviret utanför.

Utbredning

Förekommer i hela Tanganyikasjön föutom i den sydligaste delen.

Övrigt

Neolamprologus mondabu är nära besläktad med Neolamprologus modestus. Även om arten är fredligare än många av sina närmsta släktingar så är det en tuff ciklid som behöver utrymme. Särskilt i samband med lek skyddar den sitt revir aggressivt. Hålls bäst i par eller en haremsgrupp med en hane och några honor.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia