Ciklider.se

Neolamprologus marunguensis

Büscher, 1989
Neolamprologus marunguensis Foto: Michael Persson
Neolamprologus marunguensis, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

8 cm
100 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Neo(grek.)= ny + lampros(grek.)= glänsande + logos(grek.)= språk, skrift, syftar färgteckningen. Artnamnet efter begsmassivet Marungu vid Tanganyikasjöns kust i Demokratiska Republiken Kongo, strax intill den plats där typexemplaret för arten infångades.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till omkring 8 centimeter, honorna är något mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga skillnader mellan könen. Den har en beige kroppsfärg och långt utdragna fenor med blåvit-färgade spetsar.

Foder

Den naturliga födan består av plankton, små ryggradslösa djur och olika vatteninsekter. Räkmix enligt standardrecept, artemia, cyclops och flingfoder med hög kvalité är exempel på bra foder i akvarium.

Akvarium

Kan hållas i små akvarier från omkring 100 liter och uppåt. Eftersom den förutom i samband med lek är mycket fredlig, kan man i akvarier som är större än 100-liter hålla en grupp fiskar med mer än en hane. Inredningen ska erbjuda gott om gömställen.

Biotop

Neolamprologus marunguensis förekommer i övergångszonen och i klippbiotopen, oftast på djup mellan 25-35 meter.

Lek

Det är en substratruvande art som leker i trånga grottor. Den är parbildande och ställer inga större krav för att trivas och föröka sig. Yngel från tidigare kullar tillåts inom reviret och bildar stim som hjälper till med revirskyddet. Äggen kläcks efter 2-3 dygn vid normal temperatur och är frisimmande efter ytterligare 5-6 dygn.

Utbredning

Förekommer vid Tanganyikasjöns sydvästra kust mellan Kapampa och Katete, men också en kort sträcka på den östra kusten mellan Isonga och Kekese.

Övrigt

Neolamprologus marunguensis ansågs tidigare vara synonym med N. crassus (Konings, A. 1993) men räknas nu åter som en egen art. Detta är en av de allra vackraste ”prinsessorna” med sina vackert blåfärgade fenspetsar och blå ögon. På grund av korsningsrisken ska den inte hållas tillsammans med andra arter ur brichadi-komplexet*.


*=Till brichardi-komplexet räknas Neolamprologus brichardi, N. savoryi, N. falcicula, N. splendens, N. gracilis, N. crassus, N. pulcher.
Neolamprologus marunguensis.
Foto: Annette Söderwall

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia