Ciklider.se

Neolamprologus longicaudatus

Nakaya & Gashagaza, 1995
Neolamprologus longicaudatus Foto: Ad Konings
Neolamprologus longicaudatus hane vid Milima.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

13 cm
300 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Neo(grek.)= ny + lampros(grek.)= glänsande + logos(grek.)= språk, skrift, syftar färgteckningen. Artnamnet; longicauda = lång stjärt/svans.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 13 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur som fångas i klippskrevor.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i sten- /klippbiotop på djup mellan 10 och 25 meter.

Lek

Grottlekande substratruvare, antalet ägg är normalt mellan 20 och 40. Honan ombesörjer vården av ägg och yngel medan hanen försvarar reviret.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns nordvästra del mellan Kavalla Island och Ubwari.

Övrigt

Neolamprologus longicaudatus är mycket aggressiv mot artfränder och det är svårt att hålla mer än ett par även om akvariet är stort. Den hålls bäst parvis och det måste finnas gott om gömställen så att honan kan komma undan hanens intensiva uppvaktning. Mot andra arter är den fredlig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia