Ciklider.se

Neolamprologus leleupi

Poll, 1956
Neolamprologus leleupi Foto: Michael Persson
Neolamprologus leleupi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Leleupi efter den belgiske entomologen Narcisse Leleup (1912–2001) som i början på 1950-talet samlade in typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen av arten.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus leleupi, Lamprologus longior, Neolamprologus leleupi leleupi, Lamprologus leleupi leleupi, Neolamprologus leleupi melas, Lamprologus leleupi melas, Apelsinciklid.

Storlek

Blir upp till 11 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av små ryggradslösa djur.

Akvarium

Bör vara minst 200 liter och inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sedimentrika klippbiotoper, på djup ner till 30 meter.

Lek

Substratlekare som leker i trånga grottor, kullarna varierar mellan 40 och 100 yngel.

Utbredning

Förekommer vid ett flertal lokaler på både den östra och västra sidan av sjön.

Övrigt

Hanen kan vara väldigt aggressiv mot sina honor, se därför till att det finns tillräckligt med gömställen i akvariet.
Neolamprologus leleupi.
Foto: Stefan Sjöberg
Neolamprologus leleupi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia