Ciklider.se

Neolamprologus kungweensis

Poll, 1956
Neolamprologus kungweensis
Neolamprologus kungweensis.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 5 cm

Minsta akvarievolym: 50 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Kungweensis efter den ursprungliga fångstplatsen Kungwe Bay i Tanganyikasjön.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus kungweensis, Lamprologus signatus.

Storlek

Blir upp till 5 centimeter, honan något mindre i övrigt inga tydliga könsskillnader.

Foder

Den naturliga födan består främst av små kräftdjur och zooplankton. I akvarium ges foder med högt proteininnehåll, accepterar de flester typer av foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 50 liter. Akvariet inreds med ett finkornigt bottenmaterial, det ska finnas stora fria bottenytor och rikligt med tomma snäckskal.

Biotop

Lever vid dy- eller sandbottnar.

Lek

Substratruvare som leker i små gångar som den gräver i dybottnar. Även tomma snäckskal accepteras som lekgrotta.

Utbredning

Förekommer vid Tanganyikasjöns västra kust vid Kalemie och på ostkusten vid Kungwe Bay söder om Kigoma vid Malagarasiflodens mynning.

Övrigt

Neolamprologus kungweensis är nära besläktad med N. signatus.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia