Ciklider.se

Neolamprologus cylindricus

Seegers & Staeck, 1986
Neolamprologus cylindricus Foto: Michael Persson
Neolamprologus cylindricus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Cylindricus från grekiskans kulindrikós som betyder cylindrisk, vilket syftar på artens cylinderformade kropp.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus cylindricus, Neolamprologus sp. ”adriani”.

Storlek

Kan bli upp till 10-12 centimeter, honorna är något mindre. Förutom att hanen blir något större finns inga tydliga skillnader mellan könen. Kroppsfärgen är ljust beige med ett tydligt brun/svart tvärrandigt mönster. Fenkanterna har en blå ton liksom en markering under ögat. Små variationer i färgteckningen förekommer hos olika geografiska bestånd, oftast är det färgen på ränderna som skiljer dem åt.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av olika små ryggradslösa djur och insektslarver. Bra foder i akvarium är till exempel räkmix, artemia och cyclops.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 200 liter och inrett så att det finns gott om grottor och gömställen.

Biotop

Neolamprologus cylindricus lever hårt knuten till den övre delen av klippbiotopen, sällan djupare än 20 meter.

Lek

Det är en lättlekt substratruvare som får stora kullar. Den normala storleken på en kull brukar ligga mellan 50 och 150 yngel men i undantagsfall upp till 250 stycken. Leken sker vanligtvis i en trång grotta. Honan skyddar och fläktar äggen inne i grottan medan hanen försvarar reviret runt grottan.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns sydöstra del mellan Karema i Tanzania och Isanga i Zambia

Övrigt

Neolamprologus cylindricus är förhållandevis aggressiv mot artfränder och hålls därför bäst parvis. Den är också mycket aggressiv mot andra ciklider med liknade utseende som till exempel N. leleupi, N. mustax och N. nigriventris, dessa arter ska inte hållas tillsammans. Det är lämpligt att börja med en grupp yngel som får växa upp tillsammans och ”para ut” sig, när man fått fram ett lekpar tar man bort de andra i gruppen från akvariet. När man väl har ett etablerat lekpar är det en anspråkslös ciklid som sällan ställer till med några bekymmer.
Neolamprologus cylindricus.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia