Ciklider.se

Neolamprologus crassus

Brichard, 1989
Neolamprologus crassus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Crassus är latin och betyder tjock eller kraftig.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus crassus, Neolamprologus marunguensis.

Storlek

Blir upp till omkring 8 centimeter, honorna är något mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga skillnader mellan könen. Kroppsfärgen beige och fenorna utdragna med vita spetsar. Den skiljer sig från andra arter ur brichadi-komplexet* genom att sakna den svarta markeringen mellan ögat och gällocket.

Foder

Den naturliga födan består av plankton, små ryggradslösa djur och olika vatteninsekter. Räkmix enligt standardrecept, artemia, cyclops och flingfoder med hög kvalité är exempel på bra foder i akvarium.

Akvarium

Kan hållas i små akvarier från omkring 100 liter och uppåt. Eftersom den förutom i samband med lek är mycket fredlig, kan man i akvarier som är större än 100-liter hålla en grupp fiskar med mer än en hane. Inredningen ska erbjuda gott om gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen och i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Det är en substratruvande art som leker i trånga grottor. Den lever i små gupper och ställer inga större krav för att trivas och föröka sig. Yngel från tidigare kullar tillåts inom reviret och bildar stim som hjälper till med revirskyddet. Äggen kläcks efter 3-4 dygn vid normal temperatur och är frisimmande efter ytterligare 5-6 dygn.

Utbredning

Förekommer i den sydvästligaste delen av Tanganyikasjön.

Övrigt

Neolamprologus crassus ansågs tidigare vara synonym med Neolamprologus marunguensis (Konings, A. 1993) men räknas nu åter som en egen art. På grund av korsningsrisken ska den inte hållas tillsammans med andra arter ur brichadi-komplexet*.


*=Till brichardi-komplexet räknas Neolamprologus brichardi, N. savoryi, N. falcicula, N. splendens, N. gracilis, N. crassus, N. pulcher.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia