Ciklider.se

Neolamprologus buescheri

Staeck, 1983
Neolamprologus buescheri Foto: Michael Persson
Neolamprologus buescheri ”Zambia”.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Buescheri efter den tyske ciklidexperten och författaren Heinz H. Büscher.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus buescheri.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, det finns ingen tydlig storleksskillnad mellan könen.

Foder

Den naturliga födan består främst av insektslarver.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 150 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i den djupare delen av klippbiotopen, oftast på djup mellan 15 och 40 meter.

Lek

Grottlekande substratruvare, en hane kan acceptera och leka med flera honor inom sitt revir. Kullarna är relativt små med omkring 15 yngel, i undantagsfall upp till 50.

Utbredning

Förekommer i den södra delen av Tanganyikasjön mellan Tembwe II i Demokratiska Republiken Kongo och Samazi i Tanzania.

Övrigt

Neolamprologus buescheri hålls bäst i en liten grupp med en hane och några honor, men kan även hållas som par.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia