Ciklider.se

Neolamprologus brichardi

Poll, 1974
Neolamprologus brichardi
Neolamprologus brichardi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Brichardi efter ciklidexportören och författaren Pierre Brichard.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus brichardi, Prinsessan av Burundi, Lamprologus elongatus, Neolamprologus elongatus, Lamprologus savoryi elongatus.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, det finns ingen tydlig storleksskillnad mellan könen.

Foder

I naturen lever den främst av plankton och ryggradslösa djur.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 125 liter inrett med grottor.

Biotop

Arten lever i enorma stim över sedimentrika klippbottnar, oftast på djup mellan 5 och 15 meter.

Lek

En grottlekande substratruvare, där yngeln hjälper till med yngelvården av kommande kullar. Kullarnas storlek varierar mellan 30 och 100 yngel.

Utbredning

Arten förekommer över hela sjön där det finns klippkuster.

Övrigt

Neolamprologus brichardi skall inte hållas i akvarium tillsammans med andra arter ur brichardi-komplexet* eftersom risken då är stor för korsningar. Det är en mycket populär Tanganyikaciklid som går under handelsnamnet ”Prinsessan av Burundi”. Äldre hanar får ibland antydan till puckel i pannan. En av de allra populäraste Tanganyikacikliderna som funnits i hobbyn sedan början av 1970-talet.


*=Till brichardi-komplexet räknas Neolamprologus brichardi, N. savoryi, N. falcicula, N. splendens, N. gracilis, N. crassus, N. pulcher.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia