Ciklider.se

Neolamprologus bifasciatus

Büscher, 1993
Neolamprologus bifasciatus Foto: Ad Konings
Neolamprologus bifasciatus, Kantalamba.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Bifasciatus från latinets bis och fasciatus som betyder två gånger och bandad, vilket syftar är artens mönster med två paralella linjer.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus ”zambia”.

Storlek

Hanarna blir upp till omkring 10 centimeter medan honorna bli 7 – 8 centerimeter som störst. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga könsskillnader. Båda könen är beigefärgade med två mörkbruna horisontella linjer som löper längs med kroppssidorna, fenorna är gula med blå inslag.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av små ryggradslösa djur. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör inte vara mindre än 150-liter och inrett med finkornigt bottenmaterial och mycket stenformationer som bildar rikligt med grottor och gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper, vanligtvis nära övergångszonen mot sand- och lerbottnar oftast på djup större än 30 meter.

Lek

Arten leker i trånga grottor. Kullstorleken är relativt liten, sällan mer än 20 ägg.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Neolamprologus bifasciatus är aggressiv mot andra individer av samma art men relativt fredlig mot andra arter. Den hållas parvis i ett mindre akvarium eller i en grupp med överskott på honor om utrymmet tillåter det. Lämpligt sällskap är andra arter av grottruvande tanganyikaciklider som inte är för lika utseendemässigt.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia