Ciklider.se

Lobochilotes labiatus

Boulenger, 1898
Lobochilotes labiatus Foto: Niclas Olausson
Lobochilotes labiatus.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

30 cm
800 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Lobus (latin)= flik + cheilos (grekiska)= läpp. Artnamnet; labiatus med läpp.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia labiata, tanganyikazebra, tanganyikatjockläpp.

Storlek

Blir normalt omkring 30 centimeter, i undantagsfall kan den bli upp emot 37 centimeter. Hanar är större och har i regel fler och tydligare äggfläckar.

Foder

Den naturliga födan består främst av olika smådjur som sugs ut från klippskrevor med hjälp av de förtjockade läpparna. Räkmix med en stor del räkor/fisk är ett bra basfoder i akvarium.

Akvarium

Eftersom den är mycket aggressiv behöver den gott om utrymme, ju större akvarium desto bättre. Den ska absolut inte hållas i akvarier mindre än 800 liter, men akvarier på över 1000 liter passar bättre. Akvariet ska också vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Munruvare, honan ruvar ensam.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Lobochilotes labiatus är starkt territoriell och aggressiv, det behövs rejält med utrymme för att hålla mer än en hane. Det måste också finnas rikligt med gömställen så att honor och icke dominanta hanar ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet.
Lobochilotes labiatus.
Foto: Niclas Olausson
Lobochilotes labiatus.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia