Ciklider.se

Neochromis rufocaudalis

Seehausen & Bouton, 1998
Neochromis rufocaudalis Foto: Josefin Borglin
Neochromis rufocaudalis, hane.
Foto: Josefin Borglin

Snabbfakta

11 cm
300 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Neos (grek.) = ny + chromis (grek.)= färg eller färgglad. Artnamnet rufocaudalis kommer från rufo (latin) = röd, och caudalis (latin) = svans. Vilket syftar på den röda stjärtfenan.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis rufocaudalis, Haplochromis sp. ”nigricans”.

Storlek

Blir upp till omkring 11 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger som den skrapar loss från stenar och klippor. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Bör rymma 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klippbiotoper, oftast på djup runt 1-2 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar ungefär 21 dygn. Normal kullstorlek är mellan 20 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer troligen runt större delen av Viktoriasjön.

Övrigt

Neochromis rufocaudalis räknas till mbipi-gruppen som består av småväxta klipplevande ciklider.
Neochromis rufocaudalis, hane.
Foto: Josefin Borglin

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia