Ciklider.se

Neochromis nigricans

Boulenger, 1906
Neochromis nigricans Foto: Albin Ekenberg
Neochromis nigricans, Entebbe, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Kunskapsbrist (DD)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neochromis kommer från grekiskans neos och chromis som betyder ny och färg eller färgglad. Nigricans är latin och betyder svartmuskig.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia nigricans, Haplochromis nigricans, Haplochromis sp.”entebbe”, Neochromis sp. ”entebbe”, viktoriatropheus.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton, alger och små ryggradslösa djur. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Bör rymma 300 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten vid klippor och stenblock, oftast på djup omkring 1-2 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar ungefär 21 dygn. Normal kullstorlek är mellan 20 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer i stora delar av Viktoriasjön, främst längst den norra kusten.

Övrigt

Neochromis nigricans är en starkt revirhävdande och relativt aggressiv ciklid. Den räknas till mpibigruppen som består av små klipplevande ciklider.
Neochromis nigricans, illustration från originalbeskrivningen.
Illustration: Boulenger, George Albert, Public domain, via Wikimedia Commons

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia