Ciklider.se

Mbipia mbipi

Seehausen & Bouton, 1998
Mbipia mbipi Foto: Albin Ekenberg
Mbipia mbipi, Makobe Island hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Mbipia kommer från det lokala språket Kisukuma och betyder ”de mörka”, vilket syftar på den mörka färgsättningen på vuxna hanar hos släktets arter.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”copper black”, Xystichromis sp. ”copper black”, Haplochromis ”mbita red anal”, Haplochromis sp. ”velvet black speke gulf”, Haplochromis mbipi.

Storlek

Blir upp till 15 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger, plankton, insektslarver och organiskt slam. I akvarium är räkmix med tyngdpunkten på ärtor/spenat ett bra basfoder.

Akvarium

Bör rymma minst 350 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i de flesta sten- och klippbiotoperna och i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup mellan 0 och 6 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek är 40-60 yngel.

Utbredning

Förkommer i den större delen av Viktoriasjöns sydösta områden, med undantag för den södra delen av Mwanza Gulf och söder om Python Island samt vid några öar med brant sluttande kuster i den nordöstra delen av Mwanza Gulf. Men den har också påträffats på andra håll i Viktoriasjön.

Övrigt

Mbipia mbipi är starkt revirhädande, särskilt mot artfränder. Det finns en OB-liknade form av hanarna med orange fläckar på mörk botten, den är extremt ovanlig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia