Ciklider.se

Nanochromis parilus

Roberts & Stewart, 1976
Nanochromis parilus Foto: Ted Camenius
Nanochromis parilus
Foto: Ted Camenius

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Nanochromis sammansatt av latinets nannos som betyder liten och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Blå Kongociklid.

Storlek

Hanen blir upp till 9 cm, honan ett par centimeter mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden mellan könen har hanen generellt längre och mer utdragna fenor.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av små kräftdjur och insektslarver.

Akvarium

Bör vara minst 90 cm långt och rymma 125-liter.

Biotop

Lever i långsamflytande delar av Kongofloden. Vattentemperaturen varierar mellan 23 och 27ºC.

Lek

Substratruvare som leker i grottor och håligheter. Äggen fästs företrädelsevis i grottans tak och antalet varierar mellan 80 och 200. Båda föräldrarna hjälps att att försvara reviret, ansvaret är uppdelat så att honan försvarar avkomman med hanen skyddar de yttre revirgränserna.

Utbredning

Förekommer i Kongo (Brazzaville) och Demokratiska Republiken Kongo i närhten av städerna Brazzaville och Kinschasa. Flera olika geografiska varianter är kända.

Övrigt

Nanochromis parilus förväxlas ofta med Nanochromis nudiceps, men känns igen på det tvärrandiga mönstret i den övre delen av stjärtfenan som N. nudiceps saknar.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia