Ciklider.se

Lamprologus congoensis

Schilthuis, 1891
Lamprologus congoensis Foto: Michael Persson
Lamprologus congoensis hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.5 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Congoensis syftar på att arten förekommer i kongofloden.

Handelsnamn och synonymer

Kongolamprologus, Lamprologus fuscus.

Storlek

Hanarna blir upp till 15 cm medan honorna inte blir mer än 10 cm. Gamla hanar får en liten pannpuckel. Hanarna får också sliverfärgade fläckar på kroppssidorna och på de opariga fenorna.

Foder

Allätare. I akvarium ges den en variation av foder som räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet ska vara på minst 150 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte midre än 100 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop

Lever i starkt strömande floder där den håller till i lungt vatten i skydd mot strömmen av stenar och klippor nära botten.

Lek

Substratruvare som leker i grottor. Honan avger normalt mellan 80 – 100 ägg som kläcks efter 2-3 dygn, omkring 8-9 dygn senare är ynglen frisimmande.

Utbredning

Förekommer i Kongofloden mellan mellan Matadi och Stanleypoolen, Stanleyfallen och längre uppströms i flodsystemet.

Övrigt

Lamprologus congoensis kan vara relativt aggressiv främst mot artfränder men också mot andra arter. Därför ska akvariet vara inrett med gömställen och inte vara för litet. Arten har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser.
Lamprologus congoensis hona.
Foto: Michael Persson
Lamprologus congoensis, hane med pannpuckel.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia