Ciklider.se

Mylochromis gracilis

Trewavas, 1935
Mylochromis gracilis Foto: Christian Alfredsson
Mylochromis gracilis.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 23 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Mylochromis sammanssatt av grekiskans mylo och chromis som betyder kvarn och färg/färgglad. Gracilis är latin och betyder elegant eller slank.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis gracilis, Sciaenochromis gracilis, Haplochromis ”torpedo stripe”,

Storlek

Blir upp till omkring 23 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ciklidyngel och små ryggradslösa djur som fångas i bottensanden. I akvarium är räkmix med tyngdpunkten på räkor/fisk ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 1,5 meter och rymma 400 liter.

Biotop

Lever vid sandbottnar, oftast på djup mellan 10 och 25 meter.

Lek

Munruvare med stora kullar på upp till omkring 100 yngel.

Utbredning

Förekommer i den södra delen av Malawisjön, typlokal är Monkey Bay.

Övrigt

Mylochromis gracilis är i förhållande till sin storlek relativt fredlig men kan vara starkt revirhävdande i samband med lek.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia