Ciklider.se

Metriaclima zebra

Boulenger, 1899
Metriaclima zebra Foto: Christian Alfredsson
Metriaclima zebra hane från Maisoni.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Zebra efter det arttypiska tvärrandiga mönstret.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus zebra, Maylandia zebra, Red top zebra, Malawi zebra.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Finns runt hela sjön i en mängd olika geografiska färgvarianter.

Övrigt

Metriaclima zebra var en av de första cikliderna som exporterades från Malawisjön. De första fångsterna gjordes vid Cape Maclear i södra delen av sjön. Sedan dess har den blivit en av de mest populära malawicikliderna.
Metriaclima zebra hane vid Liuli.
Foto: Ad Konings
Metriaclima zebra ”red top” hane från Mpanga Rocks vid Chilumba, Malawi.
Foto: Michael Persson
Metriaclima zebra hane vid Zimbawe Rock, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia