Ciklider.se

Metriaclima xanthos

Ciccotto, Konings & Stauffer, 2011
Metriaclima xanthos Foto: Ad Konings
Metriaclima xanthos, hane vid Lumbaulo.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Xanthos är grekiska och betyder gult, vilket syftar på den gula magen och ryggfenan hos könsmogna hanar.

Handelsnamn och synonymer

Metriaclima sp. ”lumbaulo”, Maylandia xanthos .

Storlek

Hanarna som blir omkring 10 centimeter har gul buk och ryggfena, mörkbruna och blågrå tvärränder samt en mörk analfena. Denna färgteckningen hos uppvaktande hanar skiljer den från alla andra kända Metriaclima-arter. Honorna som är något mindre än hanen är enfärgat gulbeige, vanligtvis gulare än andra honor i aurora-gruppen.

Foder

Den naturliga födan består av alger som betas från stenar och klippor, det följer även med en del ryggradslösa djur och zooplankton. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Akvariet inreds men finkornigt bottenmaterial och med många gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten i övergångszonen mellan klippor/stenar och sandbottnar.

Lek

Hanen håller revir och gräver en lekgrop intill en sten eller klippa dit lekmogna honor lockas. Honan ruvar i omkring tre veckor.

Utbredning

Förekommer på en begränsad del av Moçambiques kust mellan Lumbaulo (söder om floden) till Mesuli Point. En sträcka på cirka 5,5 kilometer, varav hälften är en sandstrand.

Övrigt

Metriaclima xanthos en förhållande fredlig mbuna som fungerar bra tillsammans med många andra mbunas med liknande temperament.
Metriaclima xanthos, hona vid Mesuli.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia