Ciklider.se

Metriaclima sp. 'zebra patricki'

Metriaclima sp. 'zebra patricki' Foto: Ad Konings
Metriaclima sp. ’zebra patricki’ vid Mbenji Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Patricki efter Patrick Karonga som var fångstman hos ciklidexportören Stuart Grant.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus patricki.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever vid sandbottnar i övergångszonen mot sten-/klippbiotoper, normalt på djup mellan 3 och 25 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Chidunga Rocks. Maleri Islands, Namalenje Island, Mbenji Island, Nkhomo reef och Jalo Reef.

Övrigt

Metriaclima sp. ’zebra patricki’ är en relativt fredlig mbuna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia