Ciklider.se

Metriaclima sp. 'msobo'

Metriaclima sp. 'msobo' Foto: Christian Alfredsson
Metriaclima sp. ’msobo’, hane.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus Magunga red, Pseudotropheus Msobo, Pseudotropheus Deep Tanzania, Pseudotropheus Deep Manda.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Klippstränder till övergånszonen mot sandbottnar, på djup ner till 30 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Tanzaniakusten mellan Cape Kaiser och Lundu.

Övrigt

Metriaclima sp. ’msobo’ är en relativt lugn och fredlig mbuna. Honans är orangegul medan utfärgade hanar har en ljusblå botten med oregelbundna blåsvarta mönster. Detta mönster hos hanen varierar kraftigt på olika individer.
Metriaclima sp. ’msobo’ hane från Magunga reef, Tanzania.
Foto: Michael Persson
Metriaclima sp. ’msobo’, hona.
Foto: Christian Alfredsson
Metriaclima sp. ’msobo’ hane på väg att färga om från gulorange till blå.
Foto: Michael Persson
Metriaclima sp. ”msobo”, hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia