Ciklider.se

Metriaclima sciasma

Ciccotto, Konings & Stauffer, 2011
Metriaclima sciasma Foto: Ad Konings
Metriaclima sciasma, hane vid Kirono.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Sciasma från gekiskans sciasma som betyder skugga och syftar på de svarta bukfenorna hos hanarna.

Handelsnamn och synonymer

Metriaclima sp. ”aurora north”, Pseudotropheus sp. ”kingsizei north”.

Storlek

I sin naturliga miljö blir hanar upp till 8 – 9 centimeter, i akvarium med god tillgång till kraftig föda kan de bli upp mot 12 centimter. Honorna är några centimeter mindre. Könsmogna hanar blir vackert ljusblå med en mörkare undersida och tvärgående mönster, samt svarta bukfenor. Honorna är silvergrå med lite ljusblå marmorering och gula kanter på fenorna.

Foder

Den naturliga födan består av alger och olika små vettenlevande djur som lever bland algerna. I akvarium accepteras de flesta foder, gärna en variation av räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet inreds med finkornigt bottenmaterial och stenformationer som bildar gott om gömställen.

Biotop

Lever i områden mellan sten-/klippmiljöer och sandbottnar, oftast på djup mellan 3 och 15 meter.

Lek

Hanen gräver en lekgrop intill en sten eller klippa där leken sker. Honan ruvar mellan 10 och 25 dagar.

Utbredning

Arten har en spridd utbredning längs Malawisjöns nordöstra kust i Tanzania. Från Magunga vid Ruhuhuflodens mynning till Matema i den norra änden av sjön.

Övrigt

Metriaclima sciasma kan vara aggressiv mot andra individer inom arten men relativt fredlig mot andra arter. Hålls med fördel i en grupp med överskott på honor. Bra sällskap är andra mindre mbuna-arter med en annan färgteckning.
Metriaclima sciasma, hona vid Magunga.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia