Ciklider.se

Metriaclima pyrsonotos

Stauffer, Bowers, Kellogg & McKaye, 1997
Metriaclima pyrsonotos Foto: Ad Konings
Metriaclima pyrsonotos
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Pyrsonotus sammansatt av grekiskans pyrsos och notus som betyder fackla och baksida, vilket syftar på den röda ryggfenan.

Handelsnamn och synonymer

Red dorsal zebra. Metriaclima zebra ”red top”, Pseudotropheus zebra ”red top”, Metriaclima ”zebra nakantenga”, Red-top zebra.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Nakantenga och Maleri Island i den södra delen av Malawisjön.

Övrigt

Metriaclima pyrsonotos är en förhållandevis aggressiv mbuna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia