Ciklider.se

Metriaclima phaeos

Stauffer, Bowers, Kellogg & McKaye, 1997
Metriaclima phaeos Foto: Ad Konings
Metriaclima phaeos vid Londo Reef.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Phaeos från grekiskans phaeo som betyder askfärgad eller grå.

Handelsnamn och synonymer

”Black dorsal shauri”, ”black-top zebra”, Pseudotropheus shauri.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av kiselalger och biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sten-/klippbiotoper och sandbottnar, normalt på djup mellan 5 och 12 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer vid flera platser vid de centrala delarna av Malawisjöns östra kust, mellan Lundo i Tanzania och Cobwe i Moçambique och vid Lundo Island.

Övrigt

Metriaclima phaeos är en attraktivt färgad och relativt fredlig mbuna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia