Ciklider.se

Metriaclima nkhunguensis

Ciccotto, Konings & Stauffer, 2011
Metriaclima nkhunguensis Foto: Ad Konings
Metriaclima nkhunguensis hane vid Minos Reef.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Nkhunguensis syftar på artens utbredning vid Nkhungu Reef.

Handelsnamn och synonymer

Metriaclima sp. ”blue reef”, Metriaclima nkhunguense, Maylandia nkhunguensis.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre. Både honor och hanar är ljusblå med ett tvärrandigt grundmönster.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sten- /klippbiotoper och i övergånszonen mot sandbottnar.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Har bara hittats vid Minos Reef och Nkhungu Reef.

Övrigt

Metriaclima nkhunguensis är mycket nära besläktad med Metriaclima estherae men har färre och otydligare gula prickar i den bakre delen av ryggfenan, samt en tydligt smalare mun. Givetvis ska man på grund av korsningsrisken inte hålla dem tillsammans i akvarium. I sin naturliga miljö ses den ofta i stora stim som äter plankton i öppet vatten över klippbiotopen.
Metriaclima nkhunguensis hona vid Nkhungu Reef.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia