Ciklider.se

Metriaclima mbenji

Stauffer, Bowers, Kellogg & McKaye, 1997
Metriaclima mbenji Foto: Ad Konings
Metriaclima mbenji, hane vid Menji Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Mbenji efter artens utbredning vid Mbenji-ön.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus sp. ”mbenji”, Maylandia mbenji, Red Top Cobolt.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Branta klippkuster där klipporna möter sandbotten. Här finns det också gott föda i form av alger och ryggradslösa djur.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Metriaclima mbenji förekommer endemiskt vid Mbenji Island.

Övrigt

Det är en mycket hög andel M/C hanar (marmelade cats) och O/B honor (orange bloch) inom denna art. En av de vackraste malawicikliderna som alla borde prova på! Den normala färgteckningen för hanarna är blå kropp med orange/gul ryggfena.
Metriaclima mbenji, O/B-färgad hona.
Foto: Michael Persson
Metriaclima mbenji, ett vackert färgat yngel (M/C hane).
Foto: Michael Persson
Metriaclima mbenji, Marmelade cat hane från Mbenji.
Foto: Michael Persson
Metriaclima mbenji, Marmelade cat hane.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia