Ciklider.se

Metriaclima lombardoi

Burgess, 1977
Metriaclima lombardoi Foto: Roine Eriksson
Metriaclima lombardoi, par.
Foto: Roine Eriksson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Lombardoi efter John Lombardo, African Fish Imports.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus lombardoi, Pseudotropheus liliancinius Pseudotropheus kenyi, Golden zebra.

Storlek

Hanen blir upp till omkring 12 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Lever i naturen av alger på stenar och plankton som den fångar i öppet vatten. I akvarium är räkmix ett utmärkt foder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och sandbotten.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel. Hanen håller revir och lockar en lekmogen hona till en utvald lekplats där leken sker. Man bör ha flera honor per hane för att sprida ut hanens agrressioner.

Utbredning

Förekommer vid Mbenji Island och Nkhomo reef.

Övrigt

Metriaclima lombardoi är en mycket vanlig och populär malawiciklid, mycket på grund av de färgglada ynglen som ofta finns i handeln. Hanarna är mycket aggressiva mot andra hanar an den egna arten samt mot andra mbunas med gul grundfärg.
Metriaclima lombardoi, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia