Ciklider.se

Metriaclima hajomaylandi

In ’t Veen, 1984 ex Meyer & Schartl 1984
Metriaclima hajomaylandi
Metriaclima hajomaylandi från Chizumulu Island, Malawi.
Foto: Frøydis Ormåsen

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus hajomaylandi, Maylandia hajomaylandi, Pseudotropheus greberi.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton, men även alger finns med på menyn.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Kustnära klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar, ofta på relativt stort djup.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Endemisk till Chizumulu Island.

Övrigt

Metriaclima hajomaylandi kallades tidigare för Pseudotropehus greberi efter en av exportören Peter Davies dykare. En vacker och mycket populär ciklid.
Metriaclima hajomaylandi från Chizumulu Island, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia