Ciklider.se

Metriaclima 'korallzebra'

Metriaclima 'korallzebra' Foto: Michael Persson
Metriaclima ’korallzebra’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande.

Handelsnamn och synonymer

Korallzebra, Corallzebra.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Räkmix är ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer ej i naturen.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer ej i naturen.

Övrigt

Metriaclima ’korallzebra’ är en en framodlad variant.
Metriaclima ’korallzebra’.
Foto: Stefan Sjöberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia