Ciklider.se

Metriaclima aurora

Burgess, 1976
Metriaclima aurora Foto: Niclas Olausson
Metriaclima aurora hane och honor.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Aurora är latin och betyder gryning eller gryningens gudinna.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus aurora, Maylandia aurora, Pseudotropheus penfoldi, Pseudotropheus lucerna.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonens grunda del på 2-10 meters djup.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Finns på ett flertal lokaler som Likoma Island, Mara Point, Mbweca och Thumbi Point. Metriaclima aurora var också en av de första arterna som ciklidexportören Peter Davis planterade in vid Cape Maclear-området där den idag har bildat starka populationer.

Övrigt

Metriaclima aurora är en vackert färgad mbuna som är mycket populär i malawiakvarier.
Metriaclima aurora hane och honor.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia