Ciklider.se

Metriaclima greshakei

Meyer & Foerster, 1984
Metriaclima greshakei Foto: Joel Fogby
Metriaclima greshakei, hane.
Foto: Joel Fogby

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Greshakei efter den tyske fiskimportören Alfons Greshake.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus greshakei, Pseudotropheus sp.”ice blue”, Pseudotropheus sp.”Makokola”, William’s mbuna, Greshakei-zebra.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre. Hanen har isblå kropp med orangeröd rygg- och stjärtfena. Honan är mer gråbrun till färgen och har inte lika klara orangeröda markeringar som hanen.

Foder

Det är en växtätare som huvudsakligen lever av växtplankton som den hittar i öppet vatten. Revirhävdande hanar söker föda i biomattan på stenar. I akvarium utfodras den bäst med en välkomponerad räkmix, men som för andra planktonätare kan det vara bra att utfodra med nykläckt artemia som omväxling.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i den övre delen av klippbiotopen i anslutning till öppet vatten där den söker sin föda. Hittas oftast på djup mellan 15 och 35 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Endemisk vid Makokola Reef söder om Boadzulu-ön.

Övrigt

Metriaclima greshakei är en relativt lugn och fridfull mbuna i akvarium. Hanarna skyddar sitt revir främst mot hanar av den egna arten. Arten är mycket nära besläktad med Metriaclima mbenji, därför ska dessa inte hållas tillsammans.
Metriaclima greshakei, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia