Ciklider.se

Metriaclima barlowi

McKaye & Stauffer Jr, 1986
Metriaclima barlowi Foto: Ad Konings
Metriaclima barlowi vid Chidunga.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Barlowi efter George Barlow, amerikansk iktyolog.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus barlowi, Maylandia barlowi, Pseudotropheus fuscus, Golden fuscoides.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sandbottnar och sten-/klippbiotoper.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Finns i sjöns södra delar vid Mbenji- och Maleri Islands och Chidunga Rocks samt Nankhumba halvön och vid Eccles- och West Reef.

Övrigt

Metriaclima barlowi är en relativt aggressiv företrädare för släktet, som försvarar sitt revir ihärdigt.
Metriaclima barlowi från Mbenji Island, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia