Ciklider.se

Melanochromis interruptus

Johnson, 1975
Melanochromis interruptus Foto: Ad Konings
Melanochromis interruptus hane vid Chizumulu Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Melanochromis sammansatt av grekiskans melano och chromis som betyder svart och färg eller färgglad. Interruptus från latinets interrumpere som betyder avbruten.

Handelsnamn och synonymer

Chizumulu-johanni, Pseudotropheus interruptus.

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. I akvarium är en räkmix med tyngdpunkt på ärtor/spenat ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sedimentfria klipp-/stenbiotoper, oftast på djup mellan 3 och 20 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 15 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Chizumulu Island. Det finns även små populationer vid Nkhata Bay och Mbuzi Island som förmodlingen är inplanterade där.

Övrigt

Melanochromis interruptus är starkt revirhävdande mot artfränder, särskilt mellan lekmogna hanar. Mot andra arter är den förhållandevis fredlig.
Melanochromis interruptus, honor.
Foto: Kristin Torgersen

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia