Ciklider.se

Melanochromis auratus

Boulenger, 1897
Melanochromis auratus
Melanochromis auratus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Melanochromis sammansatt av grekiskans melano och chromis som betyder svart och färg eller färgglad. Auratus som är latin och betyder gyllene.

Handelsnamn och synonymer

Auratus, Golden auratus.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Kustnära klipp-/stenbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup mellan 1 och 40 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Det är en mycket vanlig ciklid i klippbiotopen mellan Jalo Reef och Crocodile Rock på västkusten och i sjöns södra del (saknas vid Chinyankwasi, Chinyamwesi och Zimbawe Rock), samt på den östra kusten upp till Nkhomo Reef.

Övrigt

Melanochromis auratus är mycket aggressiv mot andra ciklider med längsgående mönster och bör inte hållas tillsammans med andra Melanochromis-arter.
Melanochromis auratus vid Thumbi West Island, Malawi.
Foto: Michael Persson
Melanochromis auratus, hane.
Foto: Klemens Antilla
Melanochromis auratus.
Foto: Adam Hedman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia