Ciklider.se

Melanochromis kaskazini

Konings-Dudin, Konings & Stauffer, 2009
Melanochromis kaskazini Foto: Ad Konings
Melanochromis kaskazini hane vid Cape Kaiser.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Melanochromis sammansatt av grekiskans melano och chromis som betyder svart och färg eller färgglad. Kaskazini betyder nordlig på det lokala språket Kiswahili.

Handelsnamn och synonymer

Melanochromis sp. ”northern”, Melanochromis sp. ”northern blue”.

Storlek

Blir upp till omkring 17 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk, insektslarver och kräftdjur.

Akvarium

Akvariet bör rymma 400 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sten- /klippbiotoper och sandbottnar, oftast på djup mellan 5 och 40 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 30 och 60 yngel.

Utbredning

Förekomer vid Malawisjöns nordöstraöstra kust mellan Lundu och Nkanda.

Övrigt

Melanochromis kaskazini är aggressiv mot artfränder, främst hanar emellan. Mot andra arter är den förhållandevis fredlig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia