Ciklider.se

Labidochromis sp. 'perlmutt'

Labidochromis sp. 'perlmutt' Foto: Michael Persson
Labidochromis sp. ’perlmutt’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Labidochromis sammansatt av latinets labido som betyder tång eller hovtång och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad, vilket troligtvis syftar på de förstorade framtänderna som karaktäriserar arterna i släktet. Perlmutt är tyska för pärlemor.

Handelsnamn och synonymer

Perlmutt, Labidochromis sp. ”yellow bar”.

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insekter och zooplankton, men också alger.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Den djupare delen av klippbiotopen, oftast på djup mellan 30 och 50 meter.

Lek

Lättlekt mbuna med en normal kullstorlek mellan 10 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer vid några olika lokaler runt Mbamba bay.

Övrigt

Labidochromis sp. ’perlmutt’ är en fredlig mbuna som inte ska hållas tillsammans med andra arter från släktet Labidochromis på grund av korsningsrisk.
Labidochromis sp. ’perlmutt’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia