Ciklider.se

Mbipia lutea

Seehausen & Bouton, 1998
Mbipia lutea Foto: Michael Persson
Mbipia lutea, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Mbipia kommer från det lokala språket Kisukuma och betyder ”de mörka”, vilket syftar på den mörka färgsättningen på vuxna hanar hos släktets arter. Lutea är latin och betyder gul.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”carp”, Haplochromis luteus.

Storlek

Kan bli upp till omkring 14 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av av alger, men också insekter. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i övergångszonen mellan klipp-/ stenbiotoper och sandbottnar på grunt vatten ner till cirka 2 meter.

Lek

Munruvare med en ruvningstid på cirka två veckor. Normal kullstorlek är 30-50 yngel.

Utbredning

Arten är bara känd från den södra delen av Viktoriasjön vid Speke Gulf, Mwanza Gulf och Sengerema-området i Tanzania. Där förekommer den i många olika geografiska varianter.

Övrigt

Mbipia lutea är en relativt lugn och fredlig viktoriaciklid, hanarna håller små revir med en diameter på omkring en halv meter. Hanarnas färgprakt gör den till en av Viktoriasjöns vackraste ciklider.
Mbipia lutea, hane Yala Swamp.
Foto: Patrick Eriksson
Mbipia lutea, hane.
Foto: Josefin Borglin

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia