Ciklider.se

Lithochromis xanthopteryx

Seehausen & Lippitsch, 1998
Lithochromis xanthopteryx Foto: Albin Ekenberg
Lithochromis xanthopteryx, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lithochromis är sammansatt av grekiskans lithos och chromis som betyder sten och färg eller färgglad. Xanthopteryx från grekiskans xanthos och pteryx som betyder gul och fena.

Handelsnamn och synonymer

Black pseudonigricans, black and yellow pseudonigricans, Haplochromis xanthopteryx.

Storlek

Blir upp till 13 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av insekter och andra ryggradslösa djur som den hittar i algmattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen. I sin naturliga miljö lever den i turbolent och väl syresatt vatten, man bör därför sträva efter att ge den liknande förutsättningar i akvariet med god vattencirkulation.

Biotop

Lever vid brant sluttande klippor nära stränder, vanligtvis på djup mellan 1 och 4 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i knappt 3 veckor. Normal kullstorlek är mellan 35 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i ett område på den östra sidan av inloppet till Mwanza Gulf i den södra delen av Viktoriasjön i Tanzania. Typlokalen är Capri Point. Arten räknas som kritiskt hotad i sin naturliga miljö (UICN 2008).

Övrigt

Lithochromis xanthopteryx hålls bäst i en lite större grupp, med jämn könsfördelning eller med övervikt på honor, för att sprida ut hanens aggressioner.
Lithochromis xanthopteryx, ruvande hona.
Foto: Michael Persson
Foto: Michael Persson
Lithochromis xanthopteryx, yngel cirka 2 centimeter..

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia