Ciklider.se

Limnotilapia dardennii

Boulenger, 1899
Limnotilapia dardennii Foto: Ad Konings
Limnotilapia dardennii vid Tobys Place i Zambia.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 26 cm

Minsta akvarievolym: 600 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Limnotilapia sammansatt av grekiskans limno som betyder träsk och tilapia (ciklidsläkte). Dardennii efter målaren Léon Dardenne (1865-1912) som var illustratör på expeditionen till Tanganyikasjön där typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen av arten samlades in.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia dardennii, Simochromis dardennii, Sangani (inhemskt namn i Demokratiska Republiken Kongo).

Storlek

Blir upp till 26 centimeter, honan lite mindre..

Foder

Den naturliga födan består främst av olika smådjur som söks i dyiga bottnar, samt växtdelar och alger. I akvarium ges den en variation av foder som räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Eftersom den är mycket aggressiv behöver den gott om utrymme, ju större akvarium desto bättre. Den ska absolut inte hållas i akvarier mindre än 600 liter, men gärna större. Akvariet ska också vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten i sedimentrika stenbiotoper med växtlighet (Vallisneria och Hydrilla), eller i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Munruvare, honan ruvar ensam i omkring 3 veckor. Hanen bygger kraterbon i sanden intill stenar. Normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel, i undantagsfall upp till 100.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Limnotilapia dardennii är starkt territoriell och aggressiv, det behövs rejält med utrymme för att hålla mer än en hane. Det måste också finnas rikligt med gömställen så att honor och icke dominanta hanar ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet. Den hålls bäst i en liten grupp med en hane och 2-5 honor tillsammans med andra ciklider med liknande temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia