Ciklider.se

Lithochromis rufus

Seehausen & Lippitsch, 1998
Lithochromis rufus Foto: Patrick Eriksson
Lithochromis rufus, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lithochromis är sammansatt av grekiskans lithos och chromis som betyder sten och färg eller färgglad. Rufus är latin och betyder röd.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis rufus, Haplochromis sp. ”red pseudonigricans”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 9 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insektslarver och sniglar. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klippbiotoper på djup på omkring 4-5 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Den har bara hittats i Mwanza Gulf vid Shadi Rocks i Tanzanias del av Viktoriasjön.

Övrigt

Lithochromis rufus räknas till mbipi-gruppen som består av småväxta klipplevande ciklider. Arten räknas som starkt hotad i sin naturliga miljö (UICN 2007).
Lithochromis rufus, ruvande hona.
Foto: Patrick Eriksson
Lithochromis rufus, yngel.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia