Ciklider.se

Lithochromis rufus

Seehausen & Lippitsch, 1998
Lithochromis rufus Foto: Patrick Eriksson
Lithochromis rufus, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

9 cm
250 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Lithos (grek.) = stone + chromis (grek.) = färg eller färgglad. Artnamnet rufus är latin och betyder röd.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis rufus, Haplochromis sp. ”red pseudonigricans”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 9 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insektslarver och sniglar. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klippbiotoper på djup på omkring 4-5 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Den har bara hittats i Mwanza Gulf vid Shadi Rocks i Tanzanias del av Viktoriasjön.

Övrigt

Lithochromis rufus räknas till mbipi-gruppen som består av småväxta klipplevande ciklider. Arten räknas som starkt hotad i sin naturliga miljö (UICN 2007).
Lithochromis rufus, ruvande hona.
Foto: Patrick Eriksson
Lithochromis rufus, yngel.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia